Poland Poland flag

map of Poland

Zgodnie z danymi Raportu EPA o globalnych antropogenicznych emisjach gazów cieplarnianych innych niż CO2, w roku 2005 Polska zajęła 29. miejsce w świecie pod względem poziomu antropogenicznych emisji metanu. Priorytetem dla Polski jest więc ograniczenie emisji metanu z kopalń węgla. Około 75% antropogenicznych emisji metanu —34.9 MMTCO2E—pochodzi z branży rolniczej (zagospodarowanie nawozu naturalnego), kopalń węgla, wysypisk oraz zastosowań gazu ziemnego i ropy naftowej.


Based on data in EPA's Global Anthropogenic Emissions of Non—CO2 Greenhouse Gases report, in 2005, Poland's estimated anthropogenic methane emissions ranked 29th in the world. Reducing methane emissions from coal mines is a priority for Poland. Approximately 75 percent of its anthropogenic methane emissions—34.9 MMTCO2E—come from agriculture (manure management), coal mines, municipal solid waste, and natural gas and oil systems.

Sector Committee Activities

Agriculture

Coal Mines

Municipal Solid Waste

Oil & Gas

Municipal Wastewater

SteeringLoading...