Philippines Philippines flag

map of Philippines

Batay sa datos ng ulat ng EPA na Global Anthropogenic Emissions of Non-CO2 Greenhouse Gases noong 2005, ang tinatayang buga ng anthropogenic methane (methane na nagmumula sa mga gawain ng tao) sa Pilipinas ay umantas ng ika-32 sa mundo. Humigit kumulang 18 porsiyento ng kanyang buga na anthropogenic methane—7.1 MMTCO2E—ay galing sa agrikultura (pagamit ng abono), mga minahan ng karbon, at tambakan ng basura.


Based on data in EPA's Global Anthropogenic Emissions of Non—CO2 Greenhouse Gases report, in 2005, Philippines's estimated anthropogenic methane emissions ranked 32nd in the world. Approximately 18 percent of its anthropogenic methane emissions—7.1 MMTCO2E—come from agriculture (manure management), coal mines, and municipal solid waste.

Sector Committee Activities

Agriculture

Coal Mines

Municipal Solid Waste

Oil & Gas

Municipal Wastewater

SteeringLoading...