Finland Finland flag

map of Finland

EPA:n antropogeenisten kasvihuonekaasujen (ei hiilidioksidin) globaalisen päästöraportin perusteella Suomen arvioidut antropogeeniset metaanipäästöt olivat 72. sijalla maailmassa vuonna 2005. Noin 60 prosenttia Suomen antropogeenisista metaanipäästöistä — 3,17 MMTCO2E — tulee maanviljelyksestä (lannankäsittely), kaatopaikoilta ja maakaasu- ja öljyjärjestelmistä. Suurin osa lopuista päästöistä johtuu suolistokäymisestä.


Based on data in EPA's Global Anthropogenic Emissions of Non—CO2 Greenhouse Gases report, in 2005, Finland's estimated anthropogenic methane emissions ranked 72nd in the world. Approximately 60 percent of its anthropogenic methane emissions—3.17 MMTCO2E—come from agriculture (manure management), municipal solid waste and natural gas and oil systems. A majority of the remainder comes from enteric fermentation.

In August 2012, the Finnish Biogas Association and North Karelian Traffic Biogas Network Development Programme produced a report: Roadmap to Renewable Methane Economy (PDF, 31 pp, 2.9 MB). The document details mechanisms to potentially reach a 40% share of renewable methane use for transport energy consumption by 2050.

Elokuussa 2012 Suomen Biokaasuyhdistys ja Pohjois-Karjalan liikennebiokaasuverkoston kehityshanke julkaisivat raportin Roadmap to Renewable Methane Economy (PDF, 31 pp, 2.9 MB). Dokumentti sisältää ohjausmekanismit, joiden avulla uusiutuvalle metaanille saataisiin 40 %:n osuus liikenteen energiankulutuksesta Suomessa vuonna 2050.

Sector Committee Activities

Agriculture

Coal Mines

Municipal Solid Waste

Oil & Gas

Municipal Wastewater

SteeringLoading...